Grieks voor beginners niveau 1

Deze cursus is een aanrader voor wie nieuwsgierig is naar de taal van Homeros en Herodotos, van Sappho en Plato. De lessenreeks vangt uiteraard aan met het aanleren van het Griekse schrift via lees- en schrijfoefeningen waarin je reeds veel te weten zult komen over etymologie en mythologie.

Programma

Het spreekt vanzelf dat taalstudie een noodzakelijk onderdeel wordt van de lessen. Hopelijk zal je verwonderd zijn over de rijkdom en de subtiliteit van de Griekse grammatica. Onze aandacht zal ter afwisseling ook gaan naar andere onderwerpen dan louter taalkundige. Je zal ongetwijfeld de vele sporen ontdekken die de antieke taal en cultuur ons heeft nagelaten. We wagen ons zelfs aan een eenvoudige tekst.

 

Lesgever

Sofie Baekelandt

Als kersverse classica met een educatief masterdiploma in de taal- en letterkunde op zak, kent Sofie Baekelandt de vakdidactische kneepjes van de klassieke talen op haar duimpje. Ze deed reeds leservaring in de vakken Latijn en Grieks op als stagiair en interimaris in enkele Zuidoost-Vlaamse scholen en zal nu ook de avondcursus Grieks voor beginners doceren.

 

Praktisch

Begin- en einddatum: 19/09/2023 tot 16/04/2024
Lesmomenten: 24 dinsdagen, van 18u30 tot 20u45
Maximum aantal deelnemers: 20
Locatie: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Kostprijs: 300 euro