Latijn voor beginners niveau 2

In het tweede jaar Latijn verdiepen we onze kennis van de grammatica door de laatste paar stukken vormleer te behandelen (zoals daar zijn de conjunctief, het gerundium en het gerundivum) en ons te verdiepen in de zinsbouw (m.n. de verschillende soorten bijzinnen). Uiteraard gaat hier eerst een beknopte herhaling van de reeds verworven leerstof aan vooraf.

Programma

Tevens wordt er meer ruimte voorzien voor de lectuur van authentiek Latijnse teksten: we dompelen onze grote teen voorzichtig in de poel van de Latijnse literatuur en gaan aan de slag met korte uittreksels uit het werk van o.a. Catullus en Ovidius. De cursisten wordt de mogelijkheid geboden om de literatuurselectie zelf mee te sturen. Uiteraard worden de gelezen teksten steeds in hun historische en culturele context geplaatst en wordt er weleens gegrasduind door hun culturele Nachleben (de op de tekst gebaseerde beeldende kunst en muziek uit latere tijden).

Tegen het einde van het tweede jaar is alle basisgrammatica gezien en hebben we al een eerste keer kennis gemaakt met enkele van de belangrijkste klassieke auteurs en alle geschiedenis en cultuur die daarbij hoort.

Lesgever

David Bauwens

(°1980) studeerde klassieke filologie aan de UGent. De voorbije 17 jaar gaf hij Latijn en Grieks in verschillende scholen doorheen het Vlaamse land. Hij woont in Gent met zijn vrouw Barbara (leerkracht geschiedenis) en hun drie katten. Tot zijn vele interessegebieden behoren o.a. historische linguïstiek (met een focus op Indo-Europees), muziek (van klassiek tot experimenteel) en film (idem).

 

Praktisch

Begin- en einddatum: 26/09/2024 tot 03/04/2025
Lesmomenten: 24 donderdagen, 19.00u -21.15u: 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12 en 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4
Maximum aantal deelnemers: 20
Locatie: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Kostprijs: 300 euro