Steun ons

Vzw CENTRUM VOOR HISTORISCHE TALEN (CHT) ontvangt geen subsidies. Op die manier kan ze haar doelstelling volledig zelfstandig bepalen: de talen en de teksten uit het verleden bestuderen om het heden beter te begrijpen (zie ook de visietekst op onze website).

Het CHT draait volledig op de vrijwillige inzet van de leden van het bestuur, van de algemene vergadering en van de lesgevers.

We rekenen op de financiële steun van iedereen die in onze doelstellingen gelooft. De financiën van CHT dienen o.m. voor de huur van de leslokalen, het lesmateriaal en voor vrijwilligersvergoedingen.

Wie een financiële bijdrage stort, wordt steunend lid en ontvangt ten minste één keer per jaar een nieuwsbrief met een verslag van de werking, en wordt uitgenodigd naar de ledendag.

Wil je ook een bijdrage leveren, klik dan hier voor meer informatie. Gelieve je via de website in te schrijven; een storting kan op BE79 5230 8127 2133 van het CENTRUM VOOR HISTORISCHE TALEN.