Word lid

Het Centrum voor Historische Talen (CHT) maakt een onderscheid tussen effectieve leden en ondersteunende leden. Een effectief lid moet kandideren bij de Algemene Vergadering via een brief of e-mail naar de voorzitter en het bestuur (via jacques.vankeymeulen@ugent.be). De Algemene Vergadering neemt de beslissing omtrent aanvaarding. Een effectief lid is lid van de Algemene Vergadering en heeft stemrecht. De lidmaatschapsbijdrage van een effectief lid bedraagt € 50.

Ondersteunende leden zijn personen die sympathiseren met de organisatie en ze financieel en moreel ondersteunen. We maken daarbij een onderscheid tussen vrienden, beschermende leden en mecenassen. Ondersteunende leden hebben géén stemrecht op de Algemene Vergadering.

Alle leden, zowel de effectieve als de ondersteunende, worden uitgenodigd naar de jaarlijkse ledendag, waar ze met de andere leden culturele en literaire interesses kunnen delen.

Een lidmaatschap is geen voorwaarde om ook cursussen of lezingen te kunnen bijwonen.

Voor het Centrum voor Historische Talen betekent uw lidmaatschap een blijk van waardering en een financiële steun die we echt nodig hebben.

Wil u ondersteunend lid worden, vul dan onderstaand formulier in. Een lidmaatschap geldt voor één jaar.

– Vriend: € 50
– Beschermend lid: € 100
– Mecenas: vanaf € 250

Indien u ons op een andere wijze wil steunen, bijvoorbeeld door lokalen ter beschikking te stellen, nemen we graag contact met u op.

Lid worden
Soort lid *
Wenst u een bevestiging van betaling te ontvangen? *


U wordt pas definitief lid zodra u ook uw bijdrage hebt overgemaakt. Dat kan op het volgende rekeningnummer:

CENTRUM VOOR HISTORISCHE TALEN
BE79 5230 8127 2133

Vermeld zeker uw volledige naam, zodat de betaling correct aan uw gegevens kan worden gekoppeld.