Ik volgde in het middelbaar een richting met klassieke talen en zou mijn kennis van toen graag weer opfrissen. Welke cursus volg ik het best?

Domus Classica biedt lessen Latijn en Grieks aan voor beginners en leeskringen voor gevorderden.

Voor de beginnerscursussen niveau 1 is geen enkele voorkennis vereist.

In principe kan u aansluiten bij onze leeskringen zodra u over een basiskennis beschikt, ook al is die aan opfrissing toe. Zowel bij de Griekse als de Latijnse leeskring wordt de moeilijkheidsgraad heel geleidelijk opgebouwd, en wordt ook de grammatica stelselmatig herhaald.

Wie toch nog onzeker is, kan ook overwegen in de beginnerscursus Latijn of Grieks niveau 2 in te stappen; overleg met de lesgever is hierbij wel aangewezen.

Al onze lesgevers beschikken overigens over een ruime ervaring in het middelbaar en/of hoger onderwijs. U bent dus in goede handen!