Wordt er een syllabus of gedrukte cursus voorzien?

Er wordt door de lesgevers gezorgd voor het nodige lesmateriaal, dat inbegrepen is in de cursusprijs.