Wat als een cursus of lezing wordt afgelast?

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld omwille van een beperkt aantal inschrijvingen of om organisatorische redenen) kan het gebeuren dat een cursus of lezing worden afgelast.

U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien het inschrijvingsgeld reeds is betaald, wordt dit uiteraard teruggestort.

Indien er annulaties gebeuren tijdens de reeks, door ziekte of overmacht, wordt meestal gekeken om de les op een later tijdstip te herplannen.